Over

Meer informatie over Vreugdenhil Onderzoek & Advies.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier de projecten van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

 

Welkom op de website van Vreugdenhil Onderzoek & Advies! Kijk rustig rond en laat u informeren over Vreugdenhil Onderzoek  & Advies, over de diverse projecten en publicaties van VO&A, lees wat anderen vinden en neem indien gewenst contact op om te bespreken wat Vreugdenhil Onderzoek & Advies voor u kan betekenen.

 

Lopende projecten:

Momenteel werkt Berber Vreugdenhil aan een promotieonderzoek vanuit de leerstoel Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken aan de Theologische Universiteit Kampen. Dit onderzoek richt zich op de (leer)ervaringen van leerlingen en oud-leerlingen van christelijke scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe kijken deze (oud)leerlingen terug op hun periode op deze scholen en op de rol die het onderwijs heeft gespeeld in hun vorming in brede zin? 
Ook coördineert zij vanuit deze leerstoel het digitaal platform voor christelijk onderwijspersoneel Identiteitsplein.

 

Daarnaast is VO&A werkzaam als freelance onderzoeksdocent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. VO&A draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de methodologische vorming van studenten van deze universiteit als gastdocent bij het keuzevak Praktijkgericht onderzoek. Lees hier meer.

FacebookTwitterLinkedin