Over

Meer informatie over Vreugdenhil Onderzoek & Advies.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier de projecten van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

 

Identiteit als sterk merk

Voor veel scholen is identiteit een groot goed. Het project 'Identiteit als sterk merk' heeft als doel te komen tot een sterk merkverbindende beschrijving van onderwijs- en schoolidentiteit, een conceptuele verdieping van achterliggende pedagogische en onderwijskundige principes, een meer integrale doorwerking daarvan op de scholen en zicht op een eigentijdse verbreding van de richting en de accreditatie ervan. Lees hier meer.

 

Burgerschapsvorming

burgerschapHoe geven christelijke scholen voor voortgezet onderwijs vorm aan burgerschapsvorming? En hoe denken zij over de evaluatie hiervan? Een onderzoek van Verus. Lees hier meer

 

Ondersteuning kenniskring Passend Leraarschap

Het adviseren en ondersteunen van de leden van de kenniskring Passend Leraarschap van Driestar Educatief bij het passend onderwijsopzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten. Lees hier meer

 

Freelance onderzoeksdocent Theologische Universiteiten Kampen en Apeldoorn

traponderzoekHerzien en verzorgen van onderwijs in de bachelor en master(s) Theologie op het gebied van methodologische vorming, verzorgen van het keuzevak Praktijkgericht Onderzoek en begeleiding van studenten bij het uitvoeren van (empirisch) onderzoek. Lees hier meer over deze opdracht.

 

 

 

 

Onderwijsondersteuning ouders

Hoe kan je als school ouders ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen? Lees hier meer over het BPLonderzoek aangevraagd door de Vereniging Big Picture Learning Nederland. 

 

Maatschappelijke veranderingen en pedagogische doelen

Economisch burgerschap, digitalisering, werkloosheid, individualisering en de roep om excellentie: wat doen deze en andere maatschappelijke veranderingen met de pedagogische doelen van docenten? Lees hier meer.

 

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid en LOB
project ouders en LOB 3

Hoe bevorder je betrokkenheid van ouders bij het maken van (loopbaan)keuzes door leerlingen in het voortgezet onderwijs? Lees hier meer over het onderzoek naar ouders en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

 

Onderzoek naar maatregelen t.b.v. instroom migrantenleerlingen zelfstandig gymnasium juichende klas

Migrantenleerlingen op het gymnasium: hoe haal je ze binnen en hoe voelen ze zich thuis? Een onderzoek naar maatregelen  in voorlichting, selectie en het ‘verborgen curriculum’. Lees hier meer

 

HAVO-project: effecten op motivatie, arbeidsoriëntatie en ondernemerschap
HAVO-project: leerlingen stimuleren in loopbaanontwikkeling en ondernemerschap. Evaluatie-onderzoek. Lees hier meer

 

Onderzoek naar opbrengsten reflectie-instrument voor bestuurders en schoolleiders
Schoolleiders en bestuurders in gesprek: onderzoek voor KPC Groep naar het effect van een reflectie-instrument. overleg aan tafel   Lees hier meer 

 

Onderzoek naar vakkenintegratie van godsdienst/levensbeschouwing in de MenM-vakken boek kruis

‘Wat weg is, komt nooit terug’ of juist ‘heb het lef om eens verder te kijken, je weet niet wat je mist’? Een onderzoek naar succesfactoren voor een geslaagde vakkenintegratie van godsdienst/levensbeschouwing in het leergebied Mens en Maatschappij. Lees hier meer

 

Adviesprojecten

  • Hoe competentiegericht zijn theologen? Advisering van PThU-docenten ten aanzien van hun didactiek. Lees hier meer
  • Advisering bij het schrijven van verantwoorde onderzoeks-/projectplannen. Lees hier meer
  • Advisering promovendus. Lees hier meer
FacebookTwitterLinkedin