Over

Meer informatie over Vreugdenhil Onderzoek & Advies.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier de projecten van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

 

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid en LOB

Om tot goede (studie)loopbaankeuzes te komen zijn ouders van groot belang voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op aanvraag van de NKO heeft de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de mate waarin en de wijze waarop ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaanontwikkeling van hun kinderen en hoe de driehoek van het ouder-school-leerling-contact met betrekking tot loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) verbeterd zou kunnen worden. Vreugdenhil Onderzoek & Advies heeft de Radboud Universiteit ondersteund in het uitvoeren van het onderzoek en de rapportage. Deze is hier te downloaden. De VO-raad was enthousiast over deze publicatie en nodigde naar aanleiding hiervan VO&A uit om een interactieve presentatie te verzorgen op de loopbaanontmoetingsdag LOB van de VO-raad. Bekijk hier de gehanteerde presentatie en het uitgereikte overzicht van aanbevelingen. In november 2012 heeft VO&A tevens een workshop over dit onderwerp gegeven op de conferentie 'Samen Sterk!', georganiseerd door de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en oudervereniging Balans. En in oktober 2013 bleken ook marketing- en communicatiemedewerkers uit middelbaar en hoger onderwijs geïnteresseerd in deze thematiek; VO&A verzorgde een presentatie op het jaarcongres Marketing en Communicatie in het onderwijs (georganiseerd door het SBO).

FacebookTwitterLinkedin