Over

Meer informatie over Vreugdenhil Onderzoek & Advies.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier de projecten van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

 

Onderzoek naar vakkenintegratie van godsdienst/levensbeschouwing in de MenM-vakken

In het kader van het streven naar meer samenhang in het onderwijs wordt binnen het vmbo in toenemende mate gewerkt met leergebieden. Zo ook in het leergebied Mens en Maatschappij (MenM), met daarin de ‘oorspronkelijke’ vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en (in sommige gevallen) godsdienst of levensbeschouwing (GL). In de praktijk kiezen scholen er dikwijls voor om GL apart te houden van het leergebied MenM. De Radboud Universiteit heeft op verzoek van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) onderzoek gedaan, dat zich richt op succesfactoren voor een geslaagde vakkenintegratie van GL in MenM. Geslaagd in die zin dat de integratie zodanig is gerealiseerd dat aan de eigen aard en doelstellingen van de deelnemende vakgebieden wordt tegemoetgekomen en aandacht blijft voor de waarde gerichte en op zingeving georiënteerde aspecten van de pedagogische (en/of levensbeschouwelijke) opdracht in het betreffende onderwijs. Vreugdenhil Onderzoek en Advies heeft dit onderzoek voor een groot deel uitgevoerd en de rapportage geschreven. Deze is hier te downloaden of via deze link. Naar aanleiding van het onderzoek heeft VO&A tevens een workshop verzorgd op de studiedag van de VDLG en een artikel voor het tijdschrift Narthex hierover geschreven (zie publicaties).

FacebookTwitterLinkedin