Over

Meer informatie over Vreugdenhil Onderzoek & Advies.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier de projecten van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van Vreugdenhil Onderzoek & Advies. Lees meer

 

  Kuiper, R., van Laar, T., & Vreugdenhil, B. (2017). Mensen kunnen bloeien. Een basistheorie voor christelijk onderwijs.         LVGS/TU Kampen. Download de publicatie hier.

 

samen werken aan leren en opvoedenVreugdenhil, B. (2014). Effecten van samenwerking tussen ouders en school. In R. Oostdam & P. de Vries (Red.), Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school (pp. 29-45). Bussum: Coutinho. 

 

 

publicatie BPLEck, E. van, Heemskerk, I.M.C.C., Klaassen, C., & Vreugdenhil, B. (2013). Big Picture Learning en de ondersteuning van ouders. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/Radboud Universiteit. Lees hier meer

 

 

 

bij de lesVreugdenhil, B., & Klaassen, C. (2013). Zelfstandige gymnasia als afspiegeling van de maatschappij. Bij de Les, 9(5), 14-15.

 

 

 

 

publicatie HAVO projectKlaassen, C., & B. Vreugdenhil (2012). Onderwijs en vermaatschappelijking. Ondernemendheid, ondernemen en ondernemerschap op het Heerbeeck College. Nijmegen: Radboud Universiteit. Lees hier meer

 

 

LBBOVreugdenhil, B., & C. Klaassen (2012). Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun kinderen. Beter Begeleiden (9, november), digitaal magazine. Download het artikel hier

 

publicatie migrantenleerlingen gymnasiumKlaassen, C., & B. Vreugdenhil (2012). Nieuwe Nederlanders op het gymnasium. Nijmegen: Radboud Universiteit. Lees hier meer

 

 

 

publicatie goed gesprekVerschuren, D., & B. Vreugdenhil (2012). De kracht van goed bestuur. Eindrapportage. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

 

 

publicatie NarthexVreugdenhil-Tolsma, B., & C. Klaassen (2011).Vakkenintegratie en godsdienst/levensbeschouwing. Een onderzoek naar succesfactoren. Narthex, 11(4), 73-79.

 

 

publicatie LOB

Klaassen, C., Vreugdenhil, B., & L. Boonk (2011). Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun kinderen. Nijmegen: Radboud Universiteit. Lees hier meer 

 

 

publicatie vakkenintegratie godsdienstKlaassen, C. & B. Vreugdenhil (2011). Vakkenintegratie en godsdienst/levensbeschouwing. Nijmegen: Radboud Universiteit. Lees hier meer

 

  

GHVreugdenhil-Tolsma, B.M., Kranenburg-Kaptein, M.M., & P.H. Vos (2010). Docenten over vorming en persoonsontwikkeling. Een onderzoek naar taakopvatting, onderwijspraktijk, competenties, belemmeringen en behoeften. Zwolle: GH/Lectoraat Morele Vorming. 

 

publicatie JongBoth, P., & B. Vreugdenhil (2010). ‘Ik denk niet anders dan mensen die geloven.’ Een waardevol gesprek. In A. de Kock, A. Meester-van Laar, J. Roeland & P.H. Vos (Red.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu (pp.25-33). Amersfoort: ForumC. 

 

 

weegschaalVreugdenhil, B. (2008). Notitie ‘baten en lasten’. Baten en lasten bij het begeleiden van IPS-studenten in hun beroepsvoorbereidende periode. Nijmegen:HAN/SCO

 

logo HANHAN/SCO (2008). Studieloopbaanbegeleiders op weg. Good practices van SLB uit de praktijk van HAN-onderwijs. HAN-onderwijsontwikkeling deel 1. Teksten en interviews: Berber Vreugdenhil. 

 

publicatie minor kiezenVreugdenhil, B. (2007). Hoe kiezen studenten een minor? De invloed van onderwijsorganisatie, begeleiding en studentkenmerken op het keuzeproces. Arnhem/Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, SCO. 

 

toetsGulikers, H., van der Woude, J., Verbunt, M. & B. Vreugdenhil (2005). Kennistoetsing in competentiegericht onderwijs. Nijmegen: HAN.

 

didaktiefVreugdenhil, B. (2004). Praktijkonderwijs is succesvol. Didaktief34(1/2), 34-35. 

 

Vreugdenhil-Tolsma, B., Wiersma, H., Teurlings, C., & M. Vermeulen (2004). (Team)Opublicatie TOMnderwijs op Maat: een hele omslag? Onderzoek naar veranderprocessen. Eindrapportage. Tilburg: IVA. 

 

Vreugdenhil-Tolsma, B. (2003). Laagopgeleide is zijn baan zó weer kwijt. Didaktief, 33(1/2), 30-31.  baan kwijt

 

paper ORDTeurlings, C., Wiersma, H., & B. Vreugdenhil-Tolsma (2003). (Team)Onderwijs om Maat: een hele omslag? Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen.

 

Vreugdenhil-Tolsma, B., Kools, Q., & A. de Wolf (2003). Uitstroinstrument PrOom praktijkonderwijs in beeld. De ontwikkeling van een instrument en een meting van de uitstroom in 2001-2002 van leerlingen praktijkonderwijs. Tilburg: IVA. 

 

ICT onderwijsmonitor

Van der Neut, I., & B. Vreugdenhil-Tolsma (2003). ICT in cijfers. ICT-onderwijsmonitor 2002-2003 lerarenopleidingen vo/bve. Tilburg: IVA. 

Braam, H., van Gennip, H., Wartenbergh-Cras, F., Hoogenberg-Engbers, I., van der Neut, I., Sontag, L., & Vreugdenhil-Tolsma, B. (2003). ICT in cijfers. ICT-onderwijsmonitor schooljaar 2002-2003. Nijmegen/Tilburg: ITS/IVA.

Vreugdenhil-Tolsma, B., van der Pluijm, J., Sontag, L., & J. van Haaf (2003). ICT-onderwijsmonitor. Voortgezet onderwijs 2001-2002. Zoetermeer/Tilburg: OCenW/IVA.

Van der Neut, I., Kools, Q., Vreugdenhil-Tolsma, B., Sontag, L., & J. van Haaf (2003). ICT-onderwijsmonitor 2001-2002. Lerarenopleidingen basisonderwijs. Zoetermeer/Tilburg: OCenW/IVA. 

Van Gennip, H., Wartnbergh-Cras, F., Braam, H., Sontag, L., Kools, Q., Hoogenberg, I., Tolsma, B. & I. van der Neut (2002). ICT in cijfers. ICT-onderwijsmonitor schooljaar 2001-2002. Nijmegen/Tilburg: ITS/IVA. 

 

rugzakkenSontag, L., & B. Tolsma (2002). Brugklassers sjouwen heel wat af. Didaktief, 32(7), 30-31.

 

publicatie PrO gegarandeerd werkWolf, A. de, Vreugdenhil-Tolsma, B.M. (2002). Praktijkonderwijs: gegarandeerd werk? Een onderzoek naar de arbeidsintegratie van leerlingen praktijkonderwijs. Tilburg: IVA. 

 

tomTolsma, B., Wiersma, H., Teurlings, C., & M. Vermeulen (2002). Tussenrapportage 1  onderzoek TeamOnderwijs op Maat (TOM). Tilburg: IVA.

  

Sontag, L., Tolsma, B., & H. van Diemen (2002). Hé tas, waar ga je met die brugger naar toepublicatie schooltassen? Verslag van een onderzoek naar een schooltassenproblematiek van brugklassers. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies. 

 

stuurKlaassen, C., Tolsma, B., & W. Veugelers (2002). Hier is de start van je toekomst. Een onderzoek naar de relatie tussen jeugdcultuur en zelfsturing in het onderwijs op ROC Drenthe-College. Nijmegen: Sectie Onderwijs en Educatie, Katholieke Universiteit Nijmegen. 

 

scriptie waarden en normen ictTolsma, B.M. (2000). Liever live. Exploratief onderzoek naar het gebruik en de effecten van een multimediale leeromgeving over waarden en normen op pabo’s. Doctoraalscriptie Onderwijskunde. Nijmegen: KUN.

 

Tolsma, B.M., Klaassen, C.A.C., & J. Hoffs (2000). ‘I like it live’. Multimedia environments bij paper ECERin teacher training. Paper presented for the 2000 european conference for educational research, ECER2000.

 

FacebookTwitterLinkedin